" wface uROCKA' BEAT TOUR 2006vin@KOORIYAMA  "

SR HIP SHOT JAPAN
2006.2.18 ( SAT )

BANDS wface E CRAZY MAN CRAZY E BANDIT
DJ TAKE E NOZAKI E YAMASAWA
MC BILLY E U-SA